Wij handelen volgens 5 waarden

C-Quense wil een extern klankbord zijn met daadkrachtig advies en ondersteuning voor grote en kleine ondernemingen. Ons doel: meerwaarde leveren aan onze opdrachtgevers en belanghebbenden. Wij werken aan een klantenrelatie op lange termijn. Concreet betekent dit dat we samen met onze opdrachtgever “ondernemen” via managementadvies en interim management opdrachten.

Onze kernwaarden zijn:

Ondernemerschap

Wij ondernemen voor uw onderneming alsof het onze eigen centen en toekomst betreft.

Resultaatgerichtheid

Samen met u maken we klare afspraken over ambitieuze en haalbare objectieven en dan gaan we daar voor. Natuurlijk komt de inspanning voor het resultaat, maar het resultaat is wat écht telt.

Gedrevenheid

U kan op ons rekenen: C-Quense is vasthoudend en zet zich voor de volle 100% in om de objectieven die we samen met u vooropstelden, te behalen. Wij getroosten ons zo nodig extra moeite om resultaat te bereiken: bij tegenslagen of barrières zoeken we steeds weer naar mogelijkheden om toch verder te komen.

Integriteit

Wij handhaven algemeen aanvaarde professionele, sociale en ethische normen en waarden in alle activiteiten die met de opdrachten te maken hebben, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken.

Respect

C-Quense heeft respect en waardering voor alle stakeholders rond en in uw onderneming. Zo verdienen we  uw respect terug en verhogen we onze kansen op succes.